นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
โรงเรียนอนุบาลยะลา
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
โรงเรียนอนุบาลตรัง
โรงเรียนอนุบาลพังงา
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โรงเรียนอนุบาลระนอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา


1

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com