นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลชุมพร เลื่อนการสอบปลายภาคเ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดั
หัวข้อข่าวกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
หัวข้อข่าวโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธ


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com