นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2558
งานกีฬา อนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเล
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวั
นักเรียนที่มีผลสอบ O - NET 100 คะแนนเต็ม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเ
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลปร
ขอแสดงความยินดีกับ นางหทัยทิพย์ ชนก ที่ผ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวั
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน อนุบาลปีท
กำหนดสอบ N.T ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวั
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล
ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบ
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ O-NET ประจำป
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับรางวัล
คำขวัญวันเด็กประจำปี 2558
ประชุมสัมนาครูผู้สอนตามแนวทางการเรียนรู้
แสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่น
โรงเรียนอนุบาลชุมพร สวดฉลองอาคารเรียนหลั
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรีย
ขอแสดงความยินดี กับหนูน้อยกาชาด ทุกรุ่น
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้ารับการประ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเ
ใบสมัคร พร้อมรายละเอียด การประกวดหนูน้อย


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com