นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอแสดงความยินดี กับเด็กนักเรียนที่ชนะเลิ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมไหว้ครู 2558
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้อง
การประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โ
ฟอร์มข้อมูลการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคค
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมพร รับสมัครบุคคลเ
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกี
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาสร้างอาคารเรียน
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ
ประกาศ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนก
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : T
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2558
งานกีฬา อนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเล
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวั
นักเรียนที่มีผลสอบ O - NET 100 คะแนนเต็ม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเ
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลปร
ขอแสดงความยินดีกับ นางหทัยทิพย์ ชนก ที่ผ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวั
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน อนุบาลปีท
กำหนดสอบ N.T ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวั
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com