นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกกำลังก่อนเข้าเรียนทำให้สมาธิดีขึ้น
นอนอย่างไร สมองใส เตรียมพร้อมสู่การเรียน
เคล็ดลับเรียนเก่งคณิตศาสตร์
เป็นไปได้จริงหรือ? เรียนขณะหลับ
เรียนอะไร รายได้ดี
พัฒนาสมองด้วยเสียง 3 แบบ


1

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com