นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เยี่ยมนักเรียนและติดตามผลการเปิดคอสเรียนหลักสูตรระยะสั้น
เมื่อ : 13/04/2562 11:54:30 อ่าน : 87
 

นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร เดินเยี่ยมนักเรียนและติดตามผลการเปิดคอสเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ทางโรงเรียนและคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระได้จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน มีนักเรียนให้ความสนใจและสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหลายหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : เยี่ยมนักเรียนและติดตามผลการเปิดคอสเรียนหลักสูตรระยะสั้น

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com