นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp ณ บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ : 25/01/2562 13:57:39 อ่าน : 163
 

นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp

ณ บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารกับเจ้าของภาษาที่หลากหลายนอกห้องเรียน

นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมทางภาษาอย่างมีความสุข

 


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp ณ บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com