นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
เมื่อ : 25/01/2562 13:26:17 อ่าน : 28
 

การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11.20 น.  ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com