นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp
เมื่อ : 25/01/2562 13:14:45 อ่าน : 30
 

นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp ณ โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารกับเจ้าของภาษาที่หลากหลายนอกห้องเรียน นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมทางภาษาอย่างมีความสุข


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com