นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (สามแก้ว)
เมื่อ : 25/01/2562 12:22:26 อ่าน : 23
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3
ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (สามแก้ว) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารจัดการศึกษา การร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน และการพบปะระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครอง รวมทั้งการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (สามแก้ว)

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com