นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี
เมื่อ : 25/01/2562 12:16:13 อ่าน : 49
 

นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารกับเจ้าของภาษาที่หลากหลายนอกห้องเรียน นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมทางภาษาอย่างมีความสุข


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม MEP English Camp ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com