นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
เมื่อ : 25/01/2562 12:08:35 อ่าน : 39
 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4  "กรมหลวงชุมพรเกมส์" ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561
กีฬาลีลาศ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร
"เกมส์แห่งความสามัคคีปรองดอง มิตรภาพและสมานฉันท์"


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com