นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ "การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 " คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์" ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561
เมื่อ : 25/01/2562 10:27:52 อ่าน : 8
 

ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ "การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 " คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์" ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561 "เกมส์แห่งความสามัคคี ปรองดอง มิตรภาพและสมานฉันท์"


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ "การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 " คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์" ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2561

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com