นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยคณะที่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดทำระบบเครือข่ายเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท
เมื่อ : 25/01/2562 10:26:27 อ่าน : 15
 

โรงเรียนอนุบาลชุมพร ขอขอบคุณนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยคณะที่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดทำระบบเครือข่ายเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่ทางโรงเรียนอนุบาลชุมพร โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้รับมอบ


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยคณะที่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดทำระบบเครือข่ายเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com