นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ได้มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลชุมพร จัดกิจกรรมโดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และจัดงานเกษียณอายุราชการ “กตเวทิตาจิตอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้”
เมื่อ : 25/01/2562 10:15:08 อ่าน : 24
 

เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ได้มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลชุมพร จัดกิจกรรมโดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และจัดงานเกษียณอายุราชการ “กตเวทิตาจิตอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้” ขึ้น ระหว่าวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร และโรงแรมแกรนด์ พาเลซ ชุมพร โดยมีผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 700 (จำนวนผู้เกษียณที่เป็นผู้บริหาร 3 คน /ครู 79 คน / ลูกจ้างประจำ 1 คน)
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพรเป็นผู้กล่าวต้อนรับ


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ได้มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลชุมพร จัดกิจกรรมโดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และจัดงานเกษียณอายุราชการ “กตเวทิตาจิตอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้”

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com