นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมพร
เมื่อ : 7/05/2561 21:22:04 อ่าน : 120
 

โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมพร


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมพร

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com