นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม MEP ป.1-3
MEP Science Camp 2016 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ว
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม MEP
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน
กิจกรรม วันสุนทรภู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพ
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม วิทย์-คณิตย์
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สมุนไพรเ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักประดิษ
กิจกรรม Mep. Class Concert 2016
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิปปกร เกตุโสภิ
กิจกรรมเข้าค่าย MEP English Camp P.5-6
MEP English Camp 2016 P.1-P.4
ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกแด่ตำรวจจราจร
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใ
กิจกรรม Christmas Day 2015
การนิเทศกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
TOYOTA DREAM CAR Art Contest 2016
ปั่้นเพื่อพ่อ 2558
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ขอแสดงความยินดี


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com