นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมพี่พาน้องเข้าวัด
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์หม่
กิจกรรมร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"ดอกดาร
วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.4-ป.6 MEP
ประมวลภาพโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรีย
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
ขอแสดงความยินดี
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.3-ป.5 (คณิตฯ-วิทย
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
กิจกรรมมือใหม่หัดค้า
กิจกรรมถวายความภักดี
มอบเกียรติบัตรนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนั
สรุปรายการนักเรียนที่เป็นตัวแทน สำนักงาน
นายจตุรวิทย์ สมบัติบริบูรณ์ อุปนายกสมา
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวั
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวั
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
การมอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ
การมอบเกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันทักษ
ประกอบพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระป
กีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2559
ผลการแข่งขัน SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com