นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใ
การรายงานตัว มอบตัว และปฐมนิเทศนักเรียน
การรายงานตัว มอบตัว และปฐมนิเทศนักเรียน
การรายงานตัว มอบตัว และปฐมนิเทศนักเรียน
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท
การจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ
การรายงานตัว มอบตัว และปฐมนิเทศนักเรียน
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ เข้าเรี
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
พิธีมอบเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานนักเรีย
กิจกรรมด้วยดวงใจ สายใยแห่งรัก
ชื่นชม ยินดี ศักดิ์ศรีอนุบาล
ชื่นชม ยินดี ศักดิ์ศรีอนุบาล
ชื่นชม ยินดี ศักดิ์ศรีอนุบาล รายการแข่งข
ชื่นชม ยินดี ศักดิ์ศรีอนุบาล ในรายการแข่
ชื่นชม ยินดี ศักดิ์ศรีอนุบาลรายการแข่งขั
ชื่นชม ยินดี ศักดิ์ศรีอนุบาลรายการแข่งขั
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเร
มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่ในจังหวัดชุ
มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่จร
กิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียนอนุบาลชุมพร
กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนอนุบาลชุมพร
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ปีก
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชา
ต้อนรับผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
เกษียณสราญอนุบาลชุมพร2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
MEP English Camp P.3-4


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com