นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายข
การประชุมเตรียมการ การลงพื้นที่ติดตามการ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม
การสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟัน
ครูเกษียณอายุราชการมอบเก้าอี้พลาสติกจำนว
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด
นางสาวพิณทยา ทองแก้ว ในนามของบริษัท FOTO
กิจกรรม พี่พาน้องเข้าวัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โร
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โร
กีฬาภายใน "ดอกบัวเกมส์ 2018"
กีฬาสี "ดอกบัวเกมส์ 2018" ระดับปฐมวัย
พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร(วัดสามแก้
พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร ประจำปีกา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชุมพรขอขอบคุณ คุณกัมพล ทุต
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร รองผู้อำน
โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับประถมต้
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร
โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับประถมปล
โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับประถมปล
โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับประถมปล
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16
ปรับพื้นฐานนักเรียน โครงการ MEP ระดับ
ปรับพื้นฐานนักเรียน โครงการ MEP ระดับ
โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับมัธยมศ
โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับมัธยมศ
โครงการอบรมสะเต็มศึกษา 2561 ระดับมัธยมศ


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com