นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลชุมพรขอต้อนรับคณะศึกษาดูงา
โรงเรียนอนุบาลชุมพร พร้อมขับเคลื่อนโครงก
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอน
มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่จ
นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรี
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใ
วันคริสต์มาสที่ 2018 ร่วมกันเราแชร์โรงเร
การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองรา
การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงา
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
นักเรียนโครงการคณิต-วิทย์ ระดับชั้นประถม
นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้
การตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร กล่าวต้อน
การเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 แ
นักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
ต้อนรับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศ
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองช
งานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี
ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ "กา
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองช
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองช
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการ Mini En
เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปวรปรัชญ์ งั่นบ


<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com