นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภาคี 4 ฝ่าย
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่อง
เยี่ยมนักเรียนและติดตามผลการเปิดคอสเรียน
อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
รายงานตัวมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้อง
รายงานตัวมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ MEP ชั้นป
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนภาษา
คณะครูและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีและเลี้
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ส่งบัวเปลี่ยนบึงให้กั
จับฉลากเข้าเรียนห้องเรียนปกติ
การสอบวัดผลปลายปี ปีการศึกษา 2561 และการ
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทร
สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย เลือกตั้ง
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3
โครงการยุวฑูตความดี ประจำปีการศึกษา 2561
รับนักเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน
ดนตรี MEP Class Concert ของนักเรียน MEP.
มือใหม่หัดค้า
มอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องใน วัน


1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com